Nakkila Group -konsernin historia

Nakkila Group -konsernin toiminta on alkanut helmikuussa 1948 Arvi Kiviojan ryhtyessä itsenäiseksi yrittäjäksi. Tätä ennen hän toimi sepän kisällinä Hakalan pajassa Nakkilan Hormistossa. Arvi Kiviojan, aluksi yhdessä sisarensa miehen kanssa, omistaman yrityksen nimi oli tuolloin Nakkilan Uusi Paja ja Pyöräkorjaamo, mikä kuvasikin hyvin alkuaikojen toimintaa.

Jo 50- luvun alussa kehitys johti toiminnan laajentumiseen teollisuuden kunnossapito- ja investointiprojekteihin sekä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien rakentamiseen. Arvin hankittua omistukseensa koko yrityksen nimestä jäi ensin pois Uusi -sana ja myöhemmin vielä Pyöräkorjaamo –sana.

Monenlaista ja laajentuvaa toimintaa sisällään pitäneen Nakkilan Pajan nimi ja yhtiömuoto muuttuivat 1970-luvulle tultaessa Nakkilan Konepaja Oy:ksi. Toiminta laajeni 70-luvun aikana voimakkaasti myös teräsrakentamiseen, joka saattoi yhtiön mukaan voimakkaaseen idänvientiin. Neuvostoliiton kauppa olikin yhtiölle merkittävää koko 80-luvun ajan.

Nykypäivä

1990-luvun aikana yhtiössä kehitettiin voimakkaasti nykyisiä pääliiketoimintoja tilauskonepajaa (Nakkila Works Oy) ja biokattilalaitosliiketoimintaa (Nakkila Boilers Oy). Varsinainen teräsrakentaminen jäi pois uuden vuosituhannen alettua.

Yhtiö on muuttanut vuosikymmenten saatossa toimintaansa. Tänä päivänä yhtiö toimii omien liiketoiminta-alueidensa kansainvälisesti arvostettuna ja vahvana toimijana.

Yhtiö on edelleen perustajansa jälkipolvien omistama perheyritys. Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 1985 nykyisen toimitusjohtajan Raimo Kiviojan otettua vastuun yhtiön toiminnasta. Kolmas sukupolvi tuli mukaan yrityksen operatiiviseen toimintaan 2000 -luvulla. Kolmas sukupolvenvaihdos otti ison askeleen vuoden 2016 alussa, joilloin yli 30 vuotta yhtiön toimitusjohtajana toiminut Raimo Kivioja jätti toimitusjohtajan tehtävät kolmatta sukupolvea edustavalle Jussi Kiviojalle. Raimo Kivioja jatkaa edelleen yhtiön mukana hallituksen puheenjohtajana. 

PerhekuvaKuvassa vasemmalta: Vesa Kivioja, Raimo Kivioja, Lauri Kivioja ja Jussi Kivioja