Koncernen Nakkila Groups historia

Koncernverksamheten grundades i februari 1948 när Arvi Kivioja blev egenföretagare. Innan Kivioja blev företagare arbetade han som smedgesäll i Hakala-smedjan i Hormisto i Nakkila. Företaget som Kivioja grundade och inledningsvis ägde tillsammans med sin systers man hette på den tiden Nakkilan Uusi Paja ja Pyöräkorjaamo (Nakkilas Nya Smedja och Cykelverkstad), vilket beskrev verksamheten under de första åren.

1950-talet utveckades verksamheten även infatta underhålls- och investeringsprojekt inom industrin samt tillverkning av värmesystem för fastigheter. I och med att Kivioja tog över äganderätten för hela företaget slopades ordet Uusi (ny) i företagsnamnet och senare även ordet Pyöräkorjaamo (Cykelverkstad).

Nakkila Paja, som kännetecknades av en mångsidig och expanderande verksamhet, fick ett nytt namn, Nakkilan Konepaja Oy, och ny bolagsform i början av 1970-talet. Verksamheten expanderades kraftigt och omfattade härefter även stålkonstruktioner till byggnadsindustrin, som medförde en omfattande export österut. Handeln med Sovjetunionen var betydelsefull för bolaget under hela 1980-talet.

 

I dag

Under 1990-talet skedde en kraftig utveckling av bolagets nuvarande huvudaffärsområden: maskinverkstad för beställningsarbeten (Nakkila Works) och värmecentraler för biobränslen (Nakkila Boilers). Bolaget upphörde med traditionellt stålbyggande efter övergången till det nya millenniet.

Bolagets verksamhet har genomgått förändringar under årtiondenas gång. I dag är Nakkila Konepaja Oy ett internationellt erkänt bolag som utgör en stark aktör på marknaden inom sina affärsverksamhetsområden.

Bolaget är fortfarande ett familjeföretag som ägs av släktingar till grundaren. Det första generationsskiftet skedde 1985 när Raimo Kivioja, nuvarande VD, tog över ansvaret för bolagets verksamhet. Även den tredje generationen är starkt delaktig i Nakkila Group Oy:s verksamhet, i dotterbolagens verksamhet och inom organisationen när bolaget påbörjar sitt 70:e årtionde.

Kvalitets- och miljöpolitik

 Vår uppgift är att betjäna våra kunder med högklassiga leveranser samt kontinuerligt utveckla vår verksamhet så att vi kan uppfylla och överträffa våra kunders krav. 

Våra målsättningar är:

-        En nöjd kund,

-        Trygg arbetsmiljö

-        Pålitligt och öppet kompanjonskap

-        Lönsam affärsverksamhet,

-        Kontinuerlig utveckling och

-        Miljömedvetenhet 

Kundcentrering och processkontroll möjliggör effektiv verksamhet, god leveranssäkerhet, produktivitet och lönsamhet. Kvaliteten tryggas och upprätthålls med hjälp av ett dokumenterat verksamhetssystem. I verksamhetssystemet beskrivs kundprocesserna och de interna stödprocesserna. För varje nyckelprocess finns bestämda kvalitetsmål som följs och mäts regelbundet. 

Vi vill minimera vår miljöbelastning genom att återvinna det avfall som uppkommer i vår verksamhet och genom att sträva efter energieffektivitet i vår produktion. Vi har identifierat de miljöfaror vår verksamhet orsakar och förberett oss på att förhindra dem. 

Ledningen för Nakkila Group Oy bär ansvaret för att kvalitetspolitiken drivs igenom.  Förverkligandet av kvalitetspolitiken samt verksamhetssystemets aktivitet och effektivitet bedöms i syneförrättningen av ledningen. Kontroll av hälso-, säkerhets- och miljöärenden är en del av kvalitetskontrollen.