Koncernen Nakkila Group levererar sina kunder på ett internationellt plan vid investering av med cistern- och processanläggningslösningar.

Följande bolag hör till koncernen Nakkila Group:

  • Nakkila Works Oy

Hela vår verksamhet kännetecknas av pålitlighet, effektivitet och toppkvalitet.

 

DNV

Nässjö Affärsverk Ab, Nässjö, Sverige
4,5MW Nakkila Boilers värmeverk