Företaget Nakkila Works Oy

Nakkila Works Oy grundades år 1948 och utgör en del av koncernen Nakkila Group. Bolaget är ett familjeföretag som fortfarande ägs av ättlingar till grundaren Arvi Kivioja. Under årtiondenas lopp har bolaget modigt anpassat sig till förändringar i världen och kundernas behov. I dag är Nakkila Works Oy en internationellt verksam leverantör av cisterner, process- och tryckanläggningar och sysselsätter ca 80 medarbetare.

Vi eftersträvar ett partnerskap med kunden, vilket främjar framgångsrika, fungerande projekt. Vi vill utveckla och främja kundernas affärsverksamhet.

I vår verksamhet förverkligar vi följande mål:

  • En nöjd kund
  • En säker arbetsmiljö
  • Pålitligt, öppet partnerskap
  • Lönsam affärsverksamhet
  • Ständig utveckling
  • Miljöhänsyn

 De viktigaste mätarna för vår framgång är kundernas och personalens belåtenhet.

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och vår verksamhet för att ytterligare förbättra kundnöjdheten.  

Vårt arbete för att främja personalens välbefinnande har fått nationell erkänsla, bl.a. tilldelades Nakkila Group Oy ett pris från Teknologiindustrins 100-årsstiftelse och Albert Lindsay von Julins fond för "En god gärning för den finska teknologiindustrins framtid" år 2013.

Vi fortsätter vår fördomsfria och innovativa utveckling av företaget genom att lyssna noggrant till våra kunder och uppmuntra vår personal. Denna inställning tror vi att gör Nakkila Works Oy till en stark aktör även under kommande årtionden.