Nakkila Works Oy är en internationell leverantör av cisterner, tryckkärl och processanläggningar.

Vi konstruerar, tillverkar och levererar produkter med årtionden av erfarenhet, men satsar fortfarande på att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Under ledning av vår kompetenta projektorganisation levererar vi även stora turn-key leveranser utifrån kundernas individuella behov.

Nakkila Works Oy har fått rätten att bevilja CE-märkningar till konstruktions stål konstruktioner enligt standard EN 1090-1:2009 +A1:2011

 

DNV-sertifikaatti

 

Sertifikaatti  sellihca certificate

 

Energiindustrin
Vi tillverkar vatten-, olje- och matarvattencisterner samt skorstenar och tryckkärl till energiindustrin. Till bioenergianläggningar tillverkar vi bl.a. bioreaktorer och filter. Dessutom tillverkar vi värmeackumulatorer för trädgårdar och värmecentraler. Vi levererar brandvatten- och sprinklervattencisterner inte bara till energiindustrin, utan även till logistikcentraler, butiker, hotell och sjukhus.