Cisterner, processanläggningar och tryckkärl

Nakkila Works palvelut

Vi kan erbjuda våra kunder ett ytterst brett utbud av tjänster när det gäller anskaffning av en ny cistern, en processanläggning eller ett tryckkärl. Vi erbjuder er stöd i projektbudgetering, optimering av tekniska och strukturella lösningar samt jämförelse mellan olika alternativ. Vi kan erbjuda en omfattande leveranshelhet som motsvarar era behov: planering, tillverkning, myndighetsgodkännanden och granskningar, transporter, installationer, isoleringar, ytbehandlingar, serviceplattformar, gummibehandlingar, rörsystem, instrument och utrustning, värme- och kylsystem m.m.

Nakkila Works Oy erbjuder följande förmåner i ert investeringsprojekt:

  • Stöd i planerings- och budgeteringsskedet främjar ett lyckat projekt och minskar totalkostnaderna.
  • Leveranser som skräddarsys enligt projekt och möjlighet till nyckelfärdig leverans underlättar inköpen och förhindrar oväntade problem som kan uppstå vid extra leveranser.
  • Den ansvariga projektchefen underlättar kommunikationen under projektet och övervakar att projektet genomförs enligt målsättningarna.
  • Vår professionella planering, vår egen verkstad och vårt effektiva samarbetsnätverk garanterar effektivitet, snabbhet, säker leverans och god kvalitet.
  • Samarbetet under projektet och responsen efter projektet ger värdefull information vid planeringen av kommande projekt.

Oavsett om ert projekt är en nyinvestering, ett serviceprojekt eller fortfarande befinner sig i stadiet av lönsamhetskalkyl kan vi erbjuda er våra tjänster.